Opština Kotor Varoš : Raspisan konkurs za stipendije

KOTOR VAROŠ, 9. FEBRUARA – Opština Kotor Varoš raspisala je konkurs za učeničke i studentske stipendije, a u ovoj godini iz budžeta je izdvojeno 70.000 KM za stipendiranje.

Prijave se mogu podnijeti do 23. februara, a rang-listu će utvrditi komisija na osnovu kriterijuma u Odluci o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u 2021. godini.

Mjesečni iznos stipendije od 100 KM za studente prvog ciklusa, koji imaju prosjek ocjena manji od osam, kao i za sve studente sa privatnih visokoškolskih ustanova biće isplaćen za šest mjeseci.

Stipendije u istom iznosu za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina, sa prosjekom ocjena od osam do devet, biće isplaćen za sedam mjeseci, a za za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena devet i većim biće isplaćen za osam mjeseci.

Stipendije za studente prve godine (učenici vukovci i učenici generacije) isplaćivaće se za sedam mjeseci u iznosu od 100 KM. Tekst konkursa možete pogledati u nastavku : 

KONKURS

Na osnovu tačke 8. Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u kalendarskoj 2021. godini („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“, broj: 2/21), Načelnik opštine, r a s p i s u j e

K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE KOTOR VAROŠ U 2021. GODINI

I

Opština Kotor Varoš raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta prvog ciklusa studija. Broj stipendija određen je iznosom namjenski izdvojenih sredstava iz Budžeta opštine Kotor Varoš za stipendiranje studenata, od tog će 10 stipendija biti dodijeljeno studentima druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova, a preostali iznos utrošiće se na dodjelu stipendija strudentima druge i viših godine studija javnih visokoškolskih ustanova i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi bili „Vukovci“ ili učenici generacije.
Formiraće se dvije posebne rang liste za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija i studente druge ili viših godina studija privatnih visokoškolskih ustanova.
Deficitarna zanimanja/struke u prvom ciklusu studiranja na visokoškolskim ustanovama su:
1. Elektrotehnički fakultet (diplomirani inžinjer elektotehnike 240 ECTS);
2. Prirodno-matematički fakultet (profesor matematike i informatike i profesor fizike – opšti smjer 240 ECTS);
3. Mašinski fakultet (diplomirani inžinjer mašinstva 240 ECTS).

II

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
1) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da imaju stalno prebivalište na području opštine Kotor-Varoš;
2) da su redovni studenti fakulteta u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili inostranstvu;
3) da kao studenti prvog ciklusa studija nisu stariji od 26 godina (izuzetak studenti 4. i viših godina studija na integrisanim studijima, kod kojih je starosna granica 28 godina);
4) da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za stipendiju;
6) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Pored opštih uslova, kandidati prijavljeni na konkurs za dodjelu stipendija treba da ispunjavaju i jedan od sljedećih posebnih uslova:
1) studenti prve godine osnovnih studija da su redovno upisali fakultet na jednoj od visokoškolskih ustanova u BiH ili inostranstvu i imaju prebivalište na teritoriji opštine Kotor Varoš, a da su u toku srednjoškolskog obrazovanja bili „Vukovci“ ili učenici generacije.
2) studenti druge i viših godina osnovnih studija (javnih i privatnih viskokoškolskih ustanova) da su ispite iz prethodnih godina položili sa prosječnom ocjenom 7.50 i više;
U slučaju da ne bude dovoljno studenata sa prosječnom ocjenom 7.50, stipendije će se dodijeliti i studentima sa nižom prosječnom ocjenom, koji su prema ukupnom broju bodova sledeći na rang listi.
Stipendije se dodjeljuju za jednu kalendarsku godinu. Mjesečni iznos stipendije za studente prvog ciklusa studija koji imaju prosjek ocjena manji od 8,0 kao i za sve studente sa privatnih visokoškolskih ustanova iznosi 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka) i isplatiće se za šest mjeseci.
Stipendije za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena 8,0 do 9,0 isplatiće se za sedam mjeseci u iznosu od 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka).
Stipendije za studente javnih visokoškolskih ustanova druge ili viših godina studija sa prosjekom ocjena 9,0 i veći isplatiće se za osam mjeseci u iznosu od 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka).
Za vrijeme apsolventskog staža student nema pravo na isplatu stipendije.
Stipendije za studente prve godine (učenici Vukovci i učenici generacije) isplaćivaće se za sedam mjeseci u iznosu od 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

Isplata stipendija se vrši putem tekućeg računa na ime studenta.
Rang-listu studenata za dodjelu stipendija utvrdiće Komisija na osnovu kriterijuma utvrđenih u Odluci o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u kalendarskoj 2021. godini.

III

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sljedeća dokumenta:
1. Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendije (preuzima se na internet stranici (rubrika: STIPENDIJE) ili šalter sali Opštine)
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
4. Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
5. Uvjerenje o statusu redovnog studenta
6. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (za studente prve godine ovjerena kopija Vukove diplome ili svjedočanstva sa prosjekom ocjena za svaki razred srednje škole, odnosno za učenike generacije diploma o proglašenju učenika generacije)
7. Uvjerenje da prvi put upisuju godinu studija za koju konkurišu za stipendiju
8. Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije drugog javnog davaoca.

Pored navedenih dokumenata, studenti koji su djeca poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS od I do IV kategorije, koji su bez jednog ili oba roditelja ili koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, treba da dostave sledeće dokumente:
1. Studenti, djeca poginulih boraca VRS, uvjerenje nadležnog organa o pogibiji užeg člana porodice (ovjerena kopija),
2. Studenti, djeca ratnih vojnih invalida VRS od I do IV kategorije, uvjerenje nadležnog organa o kategorizaciji (ovjerena kopija),
3. Studenti bez jednog ili oba roditelja, izvode iz matične knjige umrlih (original),
4. Studenti koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu redovnog korisnika pomoći ili tuđe njege (original ili ovjerena kopija),
5. Dijete čija su oba roditelja nezaposlena, potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje,
6. Za studente iz višečlane porodice (četvero i više djece), kućna lista.

Komisija utvrđuje preliminarnu rang listu studenata. Rezultati konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnom sajtu Opštine.
Nazadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor načelniku opštine putem Komisije za dodjelu stipendije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste. O opravdanosti prigovora odlučuje načelnik opštine, najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli u zgradi opštinske uprave Kotor Varoš i na Veb stranici (www.opstinakotorvaros.com).

Sa studentima kojima je dodijeljena opštinska stipendija, zaključuje se ugovor o stipendiranju, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Ugovor u ime Opštine potpisuje načelnik opštine.
• Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
• Obrazac zahtjeva može se preuzeti na infopultu Opštine i na Veb stranici (www.opstinakotorvaros.com).
• Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja Konkursa.
• Kontakt telefon: 051/783-625 ili email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
• Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

DOKUMENTE DOSTAVITI NA ADRESU:
OPŠTINA KOTOR VAROŠ
– Komisiji za dodjelu stipendija za kalendarsku 2021. godinu – sa naznakom za stipendije ili predati lično na pisarnicu opštine.
Ul. Cara Dušana bb,
78220 KOTOR VAROŠ