Одлука о радном времену за Новогодишње празнике

КОТОР ВАРОШ, 30. ДЕЦЕМБРА – На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске начелник општине је донио Одлуку о одређивању предузећа, установа и других организација са подручја општине Котор Варош која су дужна да раде у дане празника Републике Српске.

У дане предстојећих Новогодишњих празника (1. и 2. јануар), ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

1. Комунално предузеће ”Бобас” АД Котор Варош, према распореду и програму рада предузећа,

2. РЈ ”Електродистрибуција” Бања Лука, Пословна јединица Котор Варош, према распореду и програму рада предузећа,

3. Дом здравља ”Свети Пантелејмон” Котор Варош са службом хитне помоћи, према распореду и програму рада установе,

4. Апотеке у времену од 08,00 до 14,00 часова,

5. Предузећа за превоз путника, према утврђеном реду вожње за дане празника,

6. Правна лица и предузетници који обављају пекарску дјелатност у времену од 0,00 до 24,00 часа,

7. Трговине на мало погребном опремом у времену од 08,00 до 14,00,

8. Угоститељски објекти у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручу општине Котор Варош.

Начелник је донио и Одлуку да су 2. јануара, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужне да раде трговине на мало прехрамбеном робом у времену од 07,00 до 14,00 часова.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Котор Варош.