Pravnici pružaju pomoć "Kući radosti"

Centar za porodicu “Kuća radosti” Kotor Varoš zahvalila je pravnicima Stanku Tepiću i Željku Bubiću za podršku ovoj ustanovi i roditeljima djece o kojima brine. 

– Tepić Stanko roditeljima djece koja su korisnici Centra pruža pravnu pomoć i savjete u ostvarivanju prava djece – istakli su u Centru za porodicu “Kuća radosti”. 

Tepić je magistrirao na Pravnom fakultetu u Banjaluci, a stečeno znanje koristi kako bi pomogao svima kojima je pravna pomoć potrebna. U tom cilju je organizovao „Čas pravnih savjeta“ i dao mogućnost građanima da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa rješavanjem njihovih pravnih problema. Kao predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Kotor Varoš organizovao je i niz humanitarnih aktivnosti, a nosilac je više projekata na području opštine Kotor Varoš.

“Kuća radosti” je zahvalila Bubiću na, pomoći u realizaciji projekta Ministarstva, porodice, omladine i sporta RS čime je obezbjeđeno finasiranje tretmana logopeda i nabavka didaktičkog materijala za rad sa korisnicima. 

– Čovjek postaje velikan shodno stepenu na kojem radi za doborit ljudi, a ovo je dokaz da Kotor Varoš ima pravih ljudi i da svaka struka može da doprinese boljoj situaciji u društvu – naveli su u “Kući radosti”.