Opšta neupućenost : Župljanin obećao ono što je riješeno 2016. godine

Odlukom odbornika Skupštine opštine Kotor Varoš u junu 2016. godine utvrđen je posebni interes za regulisanje pravnog statusa građevinskih parcela na Novom Naselju koje su dodijeljene na korištenje radi izgradnje u skladu sa projektom stambenog zbrinjavanja. Skupština opštine je tada dala saglasnost da nosioci prava izvrše cijepanje predmetnih parcela u skladu sa Regulacionim planom. Od tada do danas u proceduri je više predmeta a veliki broj njih je i završen, odnosno riješen je pravni status parcela.

"S obzirom da u Novom Naselju živi veliki broj građana opštine Kotor Varoš smatramo da je usvajanje ove odluke od opšteg interesa za građane i jedinicu lokalne samouprave, te predlažemo Skupštini opštine da donese ovu Odluku" - stoji u obrazloženju Odluke čiji je obrađivač Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove a predlagači su klubovi odbornika SDS-a i PDP-a.

Očigledno ne znajući za ovu informaciju, Župljanin je juče posjetio jednu ulicu u Novom Naselju i obećao kako će riješiti legalizaciju objekata očigledno neupućen da su brojni predmeti vezano za ovo pitanje završeni ili u proceduri na osnovu ranije donesene odluke. Ovo nije prvi put da Župljanin priča neargumentovano a na društvenim mrežama hit je bila izjava da je narodni poslanik Draško Stanivuković mogao imati antraks ili eksploziv kada je prilazio ministru unutrašnjih poslova RS Draganu Lukaču u Narodnoj skupštini RS.

Nije čudno što je Župljanin neupućen jer ne živi u Kotor Varošu i nije ga do sad bila briga za građane Kotor Varoša, nije čudno što odbornici SNSD-a ne znaju ništa o tome jer nisu dolazili na skupštine i samo su uzimali odbornički dodatak. Čudno je da niko od Župljaninovih saradnika nema pojma šta obećava narodu ili ipak znaju a svjesno idu i obmanjuju ljude. Čudno je da Župljanin ne zna ništa o legalizaciji placeva a notarska kancelarija u kojoj radi njegova supruga je provela više od 100 ugovora o prodaji placeva mještana Novog Naselja.