Обавијест о плакатирању

Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију општине Котор Варош је упознао политичке субјекте са подручја општине о начину плакатирања и оглашавања у току предизборне кампање.

„Пред нама је период изборне кампање за Локалне изборе у БиХ, када је повећана активност учесника у изборном процесу. Поучени искуством из претходних кампања због неконтролисаног плакатирања долазило је до нарушавања општег изгледа урбаних средина, како градског подручја тако и мјесних центара.

Одредбама општинске Одлуке о јавном оглашавању, те Одлуке о комуналном реду општине Котор Варош, плакатирање је забрањено на аутобуским стајалиштима, дрворедима, саобраћајној сигнализацији, јавним установама и осталим сличним мјестима која зато нису прописана.

У циљу доследне примјене наведених Одлука ова служба ће, сходно овлаштењима прописаним Законом о комуналној полицији, санкционисати незаконито понашање, те постављене плакате уклањати о трошку политичког субјекта коме припадају.

У изборном процесу 2012. године донесен је Закључак свих политичких субјеката са подручја наше Општине да ће се у циљу очувања изгледа и фукционалности свега што се налази у првој зони (главна градска саобраћајница) понашати у складу са законским прописима.

Молимо Вас да ово упозорење схватите добронамјерно те пустите градски дрворед, саобраћајне знакове и стајалишта линијског саобраћаја да служе својој намјени, а да активност јавног оглашавања спроводите на локацијама које су примјерене, уз претходну сагласност надлежног општинског органа“, стоји у обавјештењу Одсјека за инспекцијске послове и комуналну полицију општине Котор Варош.