Objavljen konkurs za prijem djece u godini pred polazak u školu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i JU Dječiji vrtić "Larisa Šugić" raspisali su konkurs za prijem djece koja do sada nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom predškolskog obrazovanja te pozvali roditelje da se uključe u program.

"Rok za prijavu je 30. oktobar 2020. do kada trebamo imati spiskove zainteresovane djece za učešće u programu koji smo dužni proslijediti ministarstvu, kako bi blagovremeno izvršili pripreme za realizaciju programa" - izjavio je Mladen Tepić, direktor vrtića.

Program pripreme djece u godini pred polazak u školu realizovaće se u prostorijama JU Dječiji vrtić "Larisa Šugić" Kotor Varoš od 01.03.2021. do 31.05.2021. godine i trajaće svaki radni dan po tri časa.