Za sledeću sedmicu zakazana sjednica SO Kotor Varoš

Na kolegijumu SO Kotor Varoš koji je održan danas utvrđen je dnevni red desete posebne sjednice Skupštine opštine Kotor Varoš koja će se održati u četvrtak 10. septembra u 10:00 časova. Na dnevnom redu će se, između ostalog, naći Godišnji program rada vrtića, Odluka o bezbjednosti saobraćaja na putevima opštine Kotor Varoš, Izvještaj o radu vrtića, Izvještaj o izvšenju budžeta, Izvještaj o radu načelnika opštine, Izvještaj o radu opštinske uprave, Informacija o poslovanju privrednih subjekata i Informacija o uslovima i načinu odvijanja prevoza putnika.Kraj sjednice je predviđen za odbornička pitanja.