U četvrtak sjednica SO Kotor Varoš

U četvrtak 30.07.2020. godine u kino sali sa početkom u 10:00 časova će biti održana dvadeset četvrta sjednica SO Kotor Varoš. Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, će se naći programi rada i izvještaji o radu JU Centar za socijalni rad, JU "Centar za kulturu, sport i informisanje", JU "Narodna biblioteka", Boračke organizacije Kotor Varoš, JP "Dep-ot" Banja Luka. Odbornici će razmatrati i informaciju o realizovanoj proljetnoj sjetvi, uslovima i pripremi za žetvu strnih žita u 2020. godini.