Zašto je zebra u Kneževu samo do pola ?

Sigurno da ni vlast u Kneževu nije mogla zamisliti da će sebi napraviti reklamu jednom zebrom, tačnije sa pola nje ! Naime u centru ovog gradića smještenog pod obroncima Vlašića nalazi se vjerovatno unikatan saobraćajni prelaz