Vlada predlaže da se Republika Srpska zaduži za 678 miliona KM

Prema budžetu za 2020. godinu dug je trebalo da iznosi 315 miliona KM, međutim nova odluka pretpostavlja da će taj broj biti 678 miliona KM od čega je domaće zaduženje 354 miliona KM, a 323,8 miliona KM RS se zadužuje kod MMF-a, Svjetske banke, EBRD-a i slično.