Vlada RS : Zabrana kretanja licima starijim od 65 godina, tokom noći i okupljanja u vjerskim objektima

Republički štab za vanredne situacije na današnjoj petoj sjednici donio je zaključke:

- Ograničenje i zabrana kretanja lica od 65 godina i kretanje na javnim površinama od 20 do 5 časova.

Zabrana se ne odnosi na zdravstvene radnike koji su na zadatku, lica kojima je potrebna pomoć, lica MUP-a, lica koji imaju potvrdu za kretanje koju će dobiti od poslodavca.

Poslodavac treba da napravi potvrdu za zaposlenog sa ličnim podacima i potrebi da osoba radi u smjenama. Poslodavac treba da stavi pečat na dokument.

Nepoštovanje zabrane kazniće se u skladu sa zakonom RS, a za poštovanje ovog zakona odgovoran je MUP.

Zakon stupa na danas i aktivan je do 30. marta.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima.

Ovim zaključkom propisuju se vanredne mjere u cilju prevencije širenja novog virusa korona na teritoriji Republike Srpske u vjerskim objektima.
Preporučuje se crkvenim vlastima priznatih crkava i vjerskih zajednica da svoja bogosluženja i druge bogoslužbene radnje prilagode u skladu sa mjerama prevencije širenja novog virusa korona.
Zadužuju se jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj da u saradnji sa crkvenim vlastima priznatih crkava i vjerskih zajednica prate primjenu ovog zaključka. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.3.2020. godine.

Crkvenim vlastima preporučuje se rad u skladu mjerama koje su na snazi. Ovaj zaključak je snazi do 30.3. Donesen je zaključak o formiranju tima za praćenje ovih mjera.