Vlada RS : Javni poziv boračkim kategorijama za banjsko liječenje

Vlada Republike Srpske uputila je javni poziv ratnim invalidima i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske .

Na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2020. godinu, broj: 16-03/1- 2-563-1/2020 od 22.01.2020. godine i Odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za realizaciju Projekata banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2020. godinu, broj: 04/1-012-2-206/20 od 30.01.2020. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 574 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.