Sud presudio - Goran Đurić i "Glas Kotor Varoša" oklevetali kotorvaroškog privrednika

Osnovni sud u Kotor Varošu donio je presudu kojom je urednik kotorvaroškog portala "Glas Kotor Varoša" Goran Đurić proglašen krivim za klevetu kojom je vlasniku preduzeća "Građus" iz Kotor Varoša Slavku Đukiću nanio duševnu bol zbog povrede ugleda i časti.

Sud je presudom naložio Đuriću da Đukiću nadoknadi nematerijalnu štetu za pretrpljenu duševnu bol zbog povrede ugleda i časti, te mu isplati 1.500 KM sa zakonskom zateznom kamatom, a na njegov teret padaju i troškovi sudskog postupka.

Vlasnik “Građusa” je podnio tužbu protiv Đurića 28. novembra 2017. godine nakon što je na portalu "Glas Kotor Varoša" objavljeno više tekstova čiji su autori Čedo Tepić, Vojin Ubiparip i Sanja Davidović u kojima je Đukić lažno predstavljen za učešće u prethodnom ratu, što je izazvalo osjećaj uznemirenosti i ugroženosti njega i njegove porodice.

Sud je utvrdio da su u tri teksta objavljena od 29. do 31. avgusta 2017. godine navedene neistine o navodnom Đukićevom učešću u ratu koje vrijeđaju njegov ugled i čast. Tokom suđenja, kako je navedeno u presudi, na osnovu priloženih dokaza iz vojne evidencije i arhive utvrđeno je da se Đukić za vrijeme ratnih dešavanja dobrovoljno javio u Vojsku Republike Srpske i bio u zoni borbenih dejstava.

- Prema sadržini objavljenih tekstova sud nalazi da se ne radi o namjeri medija da informiše javnost nego o pisanju sa namjerom da se nanese šteta ugledu tužioca. Naročito je uvredljiva sadržina teksta objavljenog 31. avgusta koji je preuzet sa portala "Infomedia Blakan" i u kojem se o tužiocu piše na podrugljiv način. Sud nalazi da je ovakvo izražavanje zlonamjerno i učinjeno s ciljem povrede ugleda i časti tužioca - navedeno je u presudi.

Sud je takođe utvrdio da su u objavljenim člancima prenijete neistinite informacije o tužiocu, te da nije posotojala dobronamjernost prilikom objavljivanja članaka.

- Pisanje i objava članaka u kojima se Đukić lažno opisuje učešće u proteklom ratu, predstavlja iznošenje činjenice koja se mogla na pogodan način provjeriti kod nadležnih organa, a način na koji je vršeno informisanje javnosti objavljivanjem tri članka uzastopno u roku od tri dana na neprimjeren i uvredljiv način prevazilazi dozvoljenu granicu slobode istraživanja garantovanu Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Objavljeni tekstovi prevazilaze prag tolerancije i u slučaju lica koje je obavljalo javnu funkciju za koje zakon propisuje veći stepen tolerancije - istaknuto je u presudi.

Prema ocjeni suda, neosnovan je prigovor tuženog Gorana Đurića koji je tokom postupka isticao da nije autor objavljenih tekstova, niti je bio glavni i odgovorni urednik portala "Glas Kotor Varoša", odnosno da nije odgovoran za objavljivanje bilo kakvih informacija.

Kao argument za takvu odluku sud je naveo da je Đurić u izjavi datoj u Policijskoj stanici Kotor Varoš i na pripremnom ročištu u okviru sudskog postupka naveo da su mu sporni tekstovi proslijeđeni putem elektronske pošte na njegovu adresu, što je potvrdio i jedan od svjedoka Čedo Tepić.

Osuđeni Đurić je bio nedostupan za komentar sudske presude, dok Đukić nije želio da detaljnije obrazlaže presudu, ali je kratko prokomentarisao: “Ovo je samo početak borbe sa lažima, a istina i pravda se dokazuju na sudu i uvijek pobjeđuju”.

Zanimljivo je da je Đurić angažovan na veoma važnim poslovima u oblasti informisanja na republičkom nivou. Trenutno je član Nadzornog odbora Novinske agencije Republike Srpske - Srna i u Informativnoj službi Demosa.

Đurić je nedavno bio i u centru pažnje javnosti cijelog regiona zbog afere "Diploma". Mediji u BiH i regionu su danima brujali o tome da je Đurić srednju školu završio u 32. godini u Srednjoj strukovnoj školi sa pravom javnosti u Širokom Brijegu.