KP "Bobas" sanirao vodovod "Sokoline", proslavljeni poslovni rezultati

Komunalno preduzeće je u godini na izmaku u planu investicija imalo sanaciju i rekonstrukciju prvog vodovoda koji je snabdijevao stanovnike Kotor Varoša pitkom vodom. U pitanju je vodovod SOKOLINE izgrađen 60-tih godina prošlog vijeka , a kaptažna građevina se nalazi na zapadnoj strani grada na oko 4,00 km od grada između Jakotine i Sokolina na nadmorskoj visini od oko 540 m i nalazi se na jako nepristupačnom i strmom terenu gdje se materijal mogao dopremiti samo konjima. Vodovodni sistem Sokolina se sastoji od kaptažne građevine Sokolina izdašnosti od 5-12 l/s i rezervoara Čepak zapremine od 300 m³ vode koji se nalazi na 320 m.n.m. Najveći problem zašto je vodovod van funkcije više godina su dotrajali cjevovod od AC DN150 koji je na više mjesta potpuno uništen kao i činjenica da se izvor u kišnom periodu mutio i samim tim bio neupotrebljiv.
Radnici Komunalnog preduzeća su iz svojih sredstava u drugoj polovini godine pristupili sanaciji rezervoara gdje je izvršena zamjena stolarije kao i bravarski i zidarski radovi u samom bazenu kao i vanjsko uređenje samog objekta. Značajno je i to da je konačno riješeno i pitanje hlorisanja vodovodnog sistema Sokoline, gdje je u samom rezervoaru izvršena izgradnja automatske hlorne stanice koja dozira hlor po protoku .
Takođe je uz velike napore sanirana i kaptažna građevina na Sokolinama, gdje je izvršena sanacija kaptaže kao i izrada zaštite izvorišta od oborinskih voda. Izrađeni su obodni kanali od betona kao i zaštita šireg pojasa geotekstilom i kamenim materijalom koji ima za cilj filtriranje i odvod oborinskih voda mimo kaptaže. Izvršena je rekonstrukcija gravitacionog cjevovovoda gdje su postojeće cijevi zamijenjene novim PE HD cijevima u dužini od oko 1600 m,kao i sanacija rasteretne komore na samom cjevovodu.
Značajno je istaći da puštanjem u funkciju ovog gravitacionog cjevovoda trenutne izdašnosti 7,55 l/s,u velikome je unapređen sistem vodosnabdijevanja u gradskom području Kotor Varoša jer će se smanjiti troškovi električne energije kao i smanjiti problemi u vodosnabdijevanju u trenucima nestanka električne energije na vodozahvatu „Bijelo polje“.
Ovim projektom je komunalno preduzeće Bobas a.d. na čelu sa Dr Slobodanom Jurićem zaključilo veoma uspješnu poslovnu godinu u nadi da će se razvoj komunalnih usluga nastaviti i u narednom periodu. Kraj godine je prilika da se proslave poslovni rezultati a pored radnika slavlju su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, saradnici i prijatelji.