SO Kotor Varoš : Milion KM za izgradnju lokalne putne mreže

KOTOR VAROŠ, 30. DECEMBRA – Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili danas na posebnoj sjednici Odluku o dopunama odluke o kreditnom zaduženju opštine Kotor Varoš u iznosu od 2 miliona KM.

Sredstva će biti utrošena za završetak izgradnje zgrade opštinske uprave i za vanjsko uređenje sa pratećom infrastrukturom, kao i za modernizaciju lokalnih puteva.

U dopuni Odluke su jasno precizirane dionice 39 lokalnih puteva koje će biti asfaltirane.