Bankari stvaraju nove šumske površine: 160 bankara zasadilo 4000 sadnica

U organizaciji Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, oko 160 volontera iz banaka članica Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH) zasadili su oko četiri hiljade sadnica na području Čelinca i na obroncima planine Igman, u okviru zajedničke akcije Udruženja.

Ovo je prvi put da volonteri banaka članica UBBiH učestvuju u akciji pošumljavanja koja ima za cilj podizanje svijesti o neophodnosti zaštite čovjekove sredine u široj društvenoj zajednici kao i da promoviše voloterizam. Udruženje planira zasaditi do kraja sljedeće godine ukupno 9.700 sadnica što odgovara trenutnom broju zaposlenih u bankarskom sektoru.

Akcija je realizovana uz značajnu podršku Šumskog gazdinstva Banja Luka i Komunalnog javnog preduzeća Sarajevo-šume. Volonteri su sadili crni bor, bijeli bor i smrču. U akciji su učestvovali i bankari iz Kotor Varoša.