"Čas pravnih savjeta" u Kotor Varošu

Mjesna zajednica Kotor Varoš u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Željko Bubić, u utorak 05.11.2019. godine, sa početkom u 18 časova organizuje „Čas pravnih savjeta“. Čas pravnih savjeta održaće se u prostorijama mjesne zajednice Kotor Varoš, objekat kino sale ulaz od igrališta Centra za kulturu, sport i informisanje.

Na pitanja građana, odgovore kroz besplatne pravne savjete davaće Mr Stanko Tepić, autor i urednik stranice „Justicija“ i Željko Bubić advokat iz Kotor Varoša sa kancelarijom u Banjoj Luci.

„Kao pravnici i advokati želimo da našim sugrađanima pojasnimo pojedina pravna pitanja i na taj način olakšamo ostvarivanje građanskih i političkih prava koja im garantuju zakonska rješenja po raznim oblastima prava“, izjavio je Mr Stanko Tepić.

Kao razlog organizovanja navode da se veliki broj građana svakondevno susreće sa brojnim problemima i nedoumicama vezanim za rješavanje njihovih pravnih pitanja.

„U svakodnevnom radu primjetili smo da građani imaju problem sa nepoznavanjem procedura pred nadležnim instancama zbog čega smo se i na ovaj način, putem besplatnih pravnih savjeta, željeli približiti građanima i staviti na raspolaganje naša znanja i vještine. Na taj način im želimo pomoći, ujedno približavajući pravnu nauku i pravne teme sugrađanima, sa jasnom porukom da ne treba da se uzdržavaju u preduzimanju pravnih radnji pred nadležnim pravosudnim instancama, već naprotiv da pozitivno riješe svoje pitanje“, izjavio je advokat Željko Bubuć.

Organizatori ističu da će pored ovog časa u narednom periodu biti dostupni našim sugrađanima, te da se isti mogu obratiti za pravnu podršku.