Opštinska boračka organizacija : Održana sjednica predsjedništva

U prostorijama Boračke organizacije (OBO) Kotor Varoš, juče 29. oktobra 2019. godine održana je sjednica Predsjedništva OBO proširena sa predsjednicima mjesnih Boračkih organizacija (MBO).

Dnevni red održane sjednice:

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. (Prve) sjednice Predsjedništva Boračke organizacije Kotor Varoš.

2. Aktuelna situacija u Boračkoj organizaciji Kotor Varoš.

3. Dogovor oko obilježavanja Krsne slave OBO-e 08.11.2019. (Mitrovdan)

4. Tekuća pitanja

Predsjednik opštinske Boračke organizacije, Miladin Savanović, iznio je aktuelnu situaciju i stanje u Boračkoj od prvoga dana svoga imenovanja na tu funkciju to jest od 01.06.2019 pa sve do sada. Odrađeno je sve po planu i programu, ispratili smo sva kalendarska dešavanja, posjetili sva spomen obilježja, prvi put nakon 27 godina obišli mjesto stradanja srpskih boraca na Meokrnji, obišli i pomogli porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i borce prve kategorije koji su podnijeli zahtjev opštinskoj Boračkoj organizaciji za pomoć, a sve u skladu sa prioritetima.

„Uspjeli smo da renoviramo prostorije opštinske Boračke organizacije koje sada ispunjavaju sve uslove za neometan rad, tako da će koordinacija sa borcima, porodicama poginulih boraca i boraca invalida biti mnogo lakša i brža, a time će i efikasnost djelovanja biti na višem nivou,. U narednom periodu nam je u planu podizanje spomen obilježja na mjestima na kojim nisu podignuta a bilo je velikih stradanja naših boraca“, izjavio je Savanović.

Predsjednici mjesnih Boračkih organizacija su pohvalili dosadašnji rad predsjednika Savanovića, njegovo zalaganje i trud u proteklom periodu, pohvalili su veoma dobru saradnju sa Boračkom organizacijom Republike Srpske i predsjednikom iste, generalom Milomirom Savčićem, koji je velika podrška opštinskoj Boračkoj organizaciji Kotor Varoš.

Veoma su pohvalili predsjednikovu saradnju i koordinaciju sa lokalnom opštinskom upravom, načelnikom Zdenkom Sakanom i zamjenikom načelnika Mladenom Trivunovićem, koji su do sada pokazali veliko interesovanje i pružili ogromnu pomoć populaciji koja pripada ovoj organizaciji.

Poseban akcenat je stavljen na mjesne Boračke organizacije (MBO) koje će u narednom periodu predlagati kandidate za pomoć a koje će svojim uviđajem na terenu konstatovati činjenično stanje predloženih.

MBO predlažu da se prema Ministarstvu uputi zahtjev da se donese i nova odluka o dopunskim pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koja će biti proširena novim pravima i povećanjem iznosa već utvrđenih prava. Te da se poboljša položaj boraca VRS, i regulišu zaostale uplate ratnog staža, a sve zbog sticanja prava na penziju pa su danas iskoristili priliku da daju svoje prijedloge.