Ukinuta presuda Vrhovnog suda RS: Bošnjačka djeca u Vrbanjcima diskriminisana

Roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca su pokrenuli tužbu protiv škole i nadležnog ministarstva u Vladi RS zbog, kako su naveli, diskriminacije koja se provodi nad njihovom djecom u spomenutoj školi u kojoj se ne dozvoljava izučavanje nacionalne grupe predmeta za bošnjačku djecu.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici Velikog vijeća, održanoj 19. septembra, usvojio apelaciju 128-oro djece bošnjačke nacionalnosti, učenika područne škole u Vrbanjcima, koja pripada OŠ "Sveti Sava“ u Kotor Varoši, utvrdivši povredu Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno prava na obrazovanje.

Nakon okončanja postupaka vođenih u sudovima u RS-u, zahtjevi roditelja su odbijeni, te je uslijedilo podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH.

Kako je Feni kazao advokat Haris Kaniža, koji zastupa roditelje bošnjačke djece, iz obrazloženja Odluke Ustavnog suda BiH proističe da su sudovi u RS-u pogrešno cijenili iznesene činjenice i dokaze, te da su proizvoljno i paušalno primjenili materijalne propise, kao i da su pogrešno obrazložili vlastite sudske odluke.

- Ustavni sud BiH je ukinuo takvu presudu Vrhovnog suda RS i naložio da se hitno u ponovnom postupku donese presuda koja će biti u skladu s Ustavom i zakonima BiH, kao i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda - precizirao je advokat Kaniža, koji je danas primio odluku Ustavnog suda BiH.   

Izvor:  Fena