Organizovana volonterska akcija čišćenja terena na kupalištu "Brana"

Povodom završetka radova na uređenju kupališta „Brana“ danas je održana volonterska akcija čišćenja terena i postavljanja znakova upozorenja na zaštiti prirode, a u funkciju je stavljen i teren za odbojku na pijesku.

UNDP je finansirao projekat sa 17.000 KM (70% učešća), dok je opština Kotor Varoš izdvojila 5.680 KM (30% učešća). Izvođač radova je bilo preduzeće „Dekol“ iz Kotor Varoša.

Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana realizacijom projektnih aktivnosti, na lokaciji Brana, obezbijeđen je adekvatan prostor za odmor i rekreaciju.

„Izgrađen je pristupni put dužine 250 metara, očišćeno je i produbljeno korito rijeke Vrbanje, očišćena desna obala, izgrađena obaloutvrda sa stazom i stepenište za prilaz vodi, očišćen i uređen plato u obuhvatu kupališta, uređen teren za odbojku na pijesku i postavljeno je 6 klupa“, naglasio je Sakan. Rezultat navedenih aktivnosti je uređena i atraktivna lokacija na obali rijeke namijenjena za odmor i rekreaciju, koja će biti dostupna svim građanima prema njihovim potrebama.

Projektom će se stvoriti uslovi za redovno održavanje manifestacije plivanja za Časni krst u zimskom periodu, koja je do sada održana tri puta i okupila je najveći broj posjetilaca.

„Na ovaj način će se stvoriti uslovi da ova manifestacija postane prepoznatljiva i da se uvrsti u kalendar kulturnih dešavanja naše lokalne zajednice“, istakao je Sakan. „Brana je nekad bila posjećeno kupalište, koje je posljednjih godina devastirano, čime je bio onemogućen pristup rijeci,kao i korišćenje za kupanje i rekreaciju. Ovaj projekat je brojnim Kotorvarošanima stvorio uslove za bezbjedno kupanje i odmor tokom vrelih ljetnih dana, a ujedno i zaštitio područje od plavljenja, dok će produbljavanje i čišćenje korita ublažiti plavni udar na naselja nizvodno prema MZ Zabrđe“, izjavio je Stanko Tepić predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kotor Varoš.

Organizatori današnje akcije su bili opština Kotor Varoš, Mjesna zajednica Kotor Varoš, Ekološki pokret „Eko-opstanak“, Udruženje za promociju i značaj sportske rekreacije i Odbojkaški klub „Kotor Varoš“.