Opština Kotor Varoš : Poziv za predlaganje projekata za Plan kapitalnih investicija

Opština Kotor Varoš je 2019. godine usvojila Program kapitalnih investicija za period od 2019. do 2023. godine, koji se ažurira svake naredne godine, oslanjajući se na višegodišnju finansijsku analizu i nove podnesene prijedloge.

Pravo predlaganja projekata za izradu novog Programa kapitalnih investicija imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, preduzetnici, predstavnici opštinske uprave i ostali subjekti.

Nosilac ove aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija, koga je Rješenjem imenovao načelnik opštine.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.