Konkurs za prijem djece u godini pred polazak u školu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske krenulo je ove godine nešto ranije sa realizacijom Programa pripreme djece pred polazak u školu. Zbog toga su u JU Dječiji vrtić "Larisa Šugić" raspisali konkurs za prijem djece koja do sada nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom predškolskog obrazovanja te pozvali roditelje da se uključe u program.

"Rok za prijavu je 30. oktobar 2019. do kada trebamo imati spiskove zainteresovane djece za učešće u programu koji smo dužni proslijediti ministarstvu, kako bi blagovremeno izvršili pripreme za realizaciju programa" - izjavio je Mladen Tepić, v.d. direktora vrtića.

Program pripreme djece u godini pred polazak u školu realizovaće se u prostorijama JU Dječiji vrtić "Larisa Šugić" Kotor Varoš od 02.03.2020. do 29.05.2020. godine i trajaće svaki radni dan po tri časa.