Obodnik : Škola crtanja četvrtkom u 15 časova

JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Kotor Varoš organizuje svakog četvrtka „Školu crtanja i slikanja“ u terminu od 15:00 časova za djecu od I do IX razreda. Nastava se odvija u prostorijama Društvenog centra u Obodniku. Teorijsku i praktičnu nastavu vodi diplomirani likovni umjetnik, Goran Čupić.

Polaznici uče tehnike crtanja i slikanja kao što su: crtež, crtanje i slikanje na zadatu temu, portreti, akvareli, kolaži, izrada mozaika, izrada skulptura od gline, makete na zadatu temu i slično. Škola ima za cilj da razvije kod djece: kreativnost, sposobnost da opažaju i uočavaju predmete i razvijaju timski duh.