Kotorvarošanima omogućen uvid u regulacioni plan Ripišta i Novog Naselja

Svi kotorvarošani koji žele da imaju uvid u nacrt Odluke o izradi izmjene i dopune regulacionog plana "Ripište Bare" Kotor Varoš moći će to uraditi u periodu od 12.09.2019. godine do 14.10.2019. godine. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u vremenu trajanja javnog uvida, prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt plana u pismenom obliku dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje opštinske uprave opštine Kotor Varoš.

Javna rasprava, odnosno javna prezentacija nacrta plana od strane nosioca izrade će se održati dana 26.9.2019. godine (srijeda) u 11,00 časova u prostorijama Opštine Kotor Varoš, velika sala. Nacrt plana može se dobiti na uvid svakog radnog dana od 8-14 časova u:

Odjeljenju za prostorno uređenje opštinske uprave opštine Kotor Varoš,
Prostoriji mjesne zajednice Kotor Varoš i
Prostorijama Centra za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o Banja Luka, Cerska 2, Banja Luka

"Nacrt plana stavlja se na javni uvid u prostorije opštinske uprave opštine Kotor Varoš – oglasna tabla i na sajt opštine" - poručili su iz Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Kotor Varoš.