Skupština opštine Kotor Varoš : Šteta od poplava 2.422.000 KM

KOTOR VAROŠ, 2. JULA - Odbornici Skupštine opštine /SO/ Kotor Varoš su na današnjem zasjedanju usvojili izvještaj o štetama od majskih poplava koje su pričinjene na području opštine.

Komisije na terenu su konstatovale da je ukupna šteta 2.422.000 KM, a najveća oštećenja su na putnoj infrastrukturi (1.064.000 KM) i stambenim objektima (598.000 KM).

Usvojen je konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu i izmjena Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period od 2019. do 2023. godine.

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili izvještaje o radu Centra za socijalni rad, JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“, Vatrogasnog društva i Turističke organizacije za prošlu godinu, dok potrebnu većinu glasova nisu dobili izvještaji o radu JU Narodna biblioteka i Agencije za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš.

Usvojene su informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, ostvarivanju prava boraca, ratnih vojnih invalida i poginulih boraca, subvencijama u poljoprivredi, stanju u oblasti zapošljavanja, radu nevladinog sektora, radu upravnih i nadzornih odbora u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Skupština opštine, uslovima i načinu korištenja ulične rasvjete i o sprovođenju Odluke o uslovima i načinu korištenja javnih parkirališta na užem gradskom području za prošlu godinu.

Konstatovano je da je stanje bezbjednosti na području opštine za prošlu godinu zadovoljavajuće.