Bolje zaobiđite put Borja - Teslić: Voda i zemlja na kolovozu

Ukoliko ste planirali preko Borja, najbolje je da ne krećete ovom dionicom puta. Obilne padavine na put su nanijele zemlju sa okolnih brda, a na kolovozu je i voda.

 

(Teslićke novine)