Odlični rezultati rada Crvenog krsta

KOTOR VAROŠ, 15. MARTA – Na godišnjoj skupštini kotorvaroškog Crvenog krsta danas su istaknuti odlični rezultati rada u prošloj godini, pogotovo u radu sa mladima i omasovljavanju organizacije, što će biti jedan od najvažnijih zadataka i u ovoj godini.

Sekretar opštinskog Crvenog krsta Borislav Brborović rekao je da je u Kotor Varošu u četiri prošlogodišnje akcije prikupljeno preko 500 doza krvi, te istakao da je izrazito visok procenat davanja dragocjene tečnosti u odnosu na broj stanovnika potvrda humanosti.

Uz podršku opštine i donatora postigli smo odlične rezultate na zdravstvenom i socijalnom planu“, naveo je Brborović i pohvalio angažman volontera i podmlatka Crvenog krsta.

Brborović je naglasio da će jedan od najvažnijih zadataka u ovoj godini biti omasovljavanje i jačanje mreže osnovnih i mjesnih organizacija Crvenog krsta na području opštine, a naročita pažnja biće posvećena radu sa mladima, odnosno razvijanju osjećaja humanosti i brige za socijalno ugrožene kategorije društva.

Danas su usvojeni finansijski izvještaj za prošlu godinu, orijentacioni program rada i prijedlog finansijskog plana za ovu godinu.

Posebnim priznanjem za nemjerljiv doprinos u radu Crvenog krsta Kotor Varoš nagrađeni su JZU “Zavod za transfuzijsku medicinu RS” Banja Luka, volonter Crvenog krsta Kotor Varoš Panto Bojić, višestruki dobrovoljni davalac krvi iz Kotor Varoša Pero Knežević i Đurađ Stojičić, sekretar Crvenog krsta Prnjavor.