Održana Skupština Sportskog ribolovnog društva Kotor Varoš

Dana 15.03.2019. godine u 18,00 časova održana je Skupština Sportskog ribolovnog društva Kotor Varoš. Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Skupštine SRD Kotor Varoš g. Miroslav Šubara a na Skupštini su usvojeni Plan rada za 2019. godinu, Izvještaj o radu SRD za 2018. godinu, finansijski izvještaj za 2018. godinu te je u skladu sa zaključcima sa ranije sjednice Skupštine izabran Nadzorni odbor udruženja od tri člana na čelu sa Predsjednikom g. Igorom Kovačevićem.

Na sjednici Skupštine usvojen je zaključak kojim je formirana tročlana Komisija koja će imati zadatak da u narednom periodu prati realizaciju potpisanih ugovra sa vlasnicima mini hidrocentrala u slivu rijeke Vrbanje kao i da se odredi prema eventulanim ugovorima sa sadašnjim vlasnicima mini hidrocentrala u izgradnji a koji se odnose na njihove obaveze prema SRD Kotor Varoš čija saglasnost je neophodna za njihov normalan rad. Svi izvještaji kao i zaključci Skupštine SRD Kotor Varoš usvojeni su jednoglasno.