Stradanje jereja Mirka Obradovića, paroha maslovarskog

Prota Mirko Obradović je maslovarsku parohiju, zapis po Šematizmu, opsluživao u periodu 1931-1941. kada bude, sa brojnim drugim sveštenicima Banjalučke eparhije, protjeran u logor Caprag, pa u Srbiju. U tom periodu je građen i hram Sv. Georgija, a upamćen kao revnostan pastir, aktivan i u nacionalno-patriotskim organizacijama (Soko, Prosvjeta...) u maslovarskoj opštini. Supruga mu se zvala Dobrila, a imali su sina Radenka. Posle 2. Sv. rata vraća se na parohiju ali zatiče stanje netrpeljivosti i komunističke sile. Parohijski dom se uzurpira od strane nove komunističke vlasti, koja ne gleda blagonaklono prema svom nekadašnjem parohu, pa se prota Mirko nastanjuje u jednom mlinu na potoku Ukevcu, podno sela Raštana, gdje mu težaci daju nešta hrane kako bi preživio. U tom periodu su, po nalogu partije, bili brojni pritisci i teror „naprednih omladinaca“ prema sveštenstvu naše crkve. Tako prota Obradović u tom stanju represije napušta Maslovare i odlazi na prnjavorsku parohiju, posle smrti prote Jove Jovanovića.
Proto Mirko je rođen u Prijedoru, a završio je Reljevsku bogosloviju i bio rukopoložen 1931. godine. Početkom Drugog svjetskog rata sa porodicom je odveden od ustaša u hrvatski koncentracioni logor u Capragu kod Siska. Caprag je služio kao sabirni logor, uglavnom za sveštenike SPC, a kasnije za sve Srbe koji su deportovani u Srbiju. Nakon prestanka deportacija, logor je likvidiran. Proto Mirko je preko Capraga protjeran u Srbiju.
Vrativši se na prnjavorsku parohiju iz Srbije nakon rata, opsluživao je i susjedne upražnjene parohije poput Velike Ilove (1960-1965) i Štrbaca koji su tada bili bez sveštenika.
Jedne prilike putujući svojom kočijom u Štrpce da bi otslužio Svetu Liturgiju, protu Mirka su napali mladi srpski komunisti koji su ga izvukli iz kočije, isprebijali i natjerali da radi na cesti. Protu su omladinci uprezali po cesti i jahali, a jedina je u njegovu odbranu ustala Marica, žena Кoste Duronjića iz Кremne.
Proto Mirko je ostao upamćen među Prnjavorčanima kao čestit i dobar sveštenik i veoma cijenjen duhovnik, i nije bilo čovjeka koji bi imao reći lošu stvar za njega. Naslijedio ga je 1978. godine protojerej Vinko Topić. Prota je umro u Prnjavoru oko 2000. god.

Izvod iz knjige: „POLOŽAJ SVEŠTENSTVA BANJALUČКE EPARHIJE OD 1945. DO 1953. GODINE“ u kojoj se pominje stradanje prote Mirka Obradovića.
.....Sveštenici koji su htjeli da se vrate na svoje parohije morali su imati dozvolu vlasti. Da li iz ličnog oklijevanja da se vrate ili zbog zabrane vlasti, u Srbiji je ostalo 12 sveštenika, među kojima i paroh resavičko-prnjavorski, Mirko Obradović, paroh iz Maslovara.....
.....Česte napade na sveštenike organizovali su i izvodili komunistički omladinci. Tako su omladinci sela Štrpci, u Prnjavorskom srezu, napali sveštenika Mirka Obradovića 11. i 19. aprila 1948. ispred crkve. Isti sveštenik ponovo je napadnut 24. marta 1950. prilikom povratka kući poslije obavljenih obreda u selu Popovići. Na tom putu grupa omladinaca, koja se vraćala sa radne akcije, zaustavila je kola i istjerala sveštenika, a kočijašu naredila da ga ne smije više voziti. Svešteniku Mirku rekli su da mora pješice u Prnjavor, a zatim mu dali kramp da kopa jarak kraj puta. Najglasniji među omladincima bio je Momir Rudonjić, koji je pokrenuo cijeli napad a zatim održao govor. U govoru je rekao da sveštenici pljačkaju i obmanjuju narod i da svešteniku Mirku Obradoviću treba da se zabrani svaki dolazak u Кremnu i Popoviće. Poslije govora Momir Rudonjić rekao je svešteniku da se gubi, a kad je pošao, omladinci su bacali kamenje na njega. Osim što su ga gađali, psovali su mu majku, a jedan je vikao: ”Držite ga da ga ubijem!”. O ovom napadu sveštenik Mirko Obradović izvijestio je Crkveni sud Eparhije tražeći zaštitu. Povodom ovog napada Sinod je 25. aprila 1950. tražio intervenciju Državne komisije radi zaštite sveštenika. Odgovor ove komisije stigao je tek 2. decembra 1950. i u njemu je stajalo: ”Obavještavamo vas da je istragom utvrёeno da vinovnik napada na sveštenika Mirka Obradovića iz Кremne, Momir Rudonjić kažnjen je bio sa dva mjeseca popravnog rada”...