U toku izrada regulacionog plana "Ripište - Bare" i "Bregovi 2" : Građani pozvani da daju prijedloge i sugestije

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Opštine Кotor-Varoš, kao nosilac pripreme Plana, upućuje

POZIV
ZAINTERESOVANIM LICIMA КOJI SU VLASNICI NEPOКRETNOSTI U OBUHVATU REGULACIONOG PLANA „RIPIŠTE BARE“ I „BREGOVI 2“ КOTOR VAROŠ

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u vremenu trajanja poziva, svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihom vlasništvu u pismenom obliku dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje Opštinske uprave Opštine Кotor Varoš ili upisati u svesku koja će se nalaziti u Odjeljenju za prostorno uređenje Opštine Кotor Varoš radnim danom u vremenu od 8-14 časova.

Pozivi će trajati od 08.03.2019. do 23.03.2019. godine (petnaest dana).