Preliminarna rang lista stipendija za 2019. godinu

KOTOR VAROŠ, 5. MARTA – Komisija za dodjelu opštinskih stipendija utvrdila je preliminarnu rang listu studenata kojima je odobrena stipendija kao i listu studenata koji ne ispunjavaju određene uslove. Rezultati konkursa se nalaze u prilogu ovog članka i na oglasnoj tabli opštinske uprave.

Nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor načelniku opštine putem Komisije za dodjelu stipendije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

O opravdanosti prigovora odlučuje načelnik opštine, najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.

STUDENTI, KOJI SU U MEĐUVREMENU STEKLI PRAVO NA STIPENDIJE IZ DRUGIH JAVNIH IZVORA FINANSIRANjA, DUŽNI SU ODREĆI SE JEDNE OD STIPENDIJA.

OPŠTINSKE STIPENDIJE STUDENTI SE MOGU ODREĆI PODNOŠENjEM OVJERENE IZJAVE PREDJESNIKU KOMISIJE.