Saniran most na potoku Zelenika

KOTOR VAROŠ, 31. DECEMBRA - Iz budžeta opštine Kotor Varoš izdvojena su sredstva u iznosu od 6.540 KM za sanaciju mosta na potoku Zelenika, koji se nalazi na dionici puta gdje graniče opštine Kotor Varoš i Čelinac.

Zahvaljujući angažmanu načelnika opštine Kotor Varoš i poslije razgovora sa mještanima okolnih sela riješen je problem bezbjednog prelaza ljudi i vozila.

„Nakon što su stručne ekipe na licu mjesta provjerile stabilnost mosta i utvrdile da postoji opasnost njegovog potpunog urušavanja, pristupili smo hitnoj rekonstrukciji“, istakao je Sakan.

Izvršena je potpuna sanacija mosta raspona 7,5 metara, zamijenjen je kompletan gornji stroj drvene konstrukcije, poprečni i uzdužni patos i ivične grede.

Na ovaj način su stvoreni uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja na pomenutoj dionici.