Gradi se mala hidroelektrana "Kotor Varoš" : Vlada RS izdala građevinsku dozvolu

Ovih dana započeli su radovi na izgradnji male hidroelektrane "Kotor Varoš". Ovo je četvrta mala hidroelektrana na području opštine Kotor Varoš a treća na rijeci Vrbanji. I pored dva negativna mišljenja od strane nadležnog odjeljenja u opštini Kotor Varoš Vlada Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju su 26.07.2017. godine izdali građevinsku dozvolu investitoru "Energo company" d.o.o. Banja Luka za izgradnju male hidroelektrane "Kotor Varoš" snage 1,815 MW. Kako nezvanično saznajemo primjedbe nadležnog opštinskog odjeljenja su se odnosile na česta miniranja terena u blizini brane, zatim neriješene imovinske odnose na plavljenim površinama, ugrožavanje kvaliteta vode i odvijanja saobraćaja na magistralnom putu zbog izmijenjene mikro klime i blizinu dalekovoda.

MHE "Kotor Varoš" čine betonska gravitaciona brana, akumulacija, dovodni kanal, ulazna građevina, mašinska zgrada sa izlaznom vodom, riblja staza i pristupni put. Dozvolom je obuhvaćena izgradnja svih objekata s' tim da je pristupni put privremenog karaktera i važi do izgradnje kružne raskrsnice na magistralnom putu M4 kako je predviđeno Urbanističkim planom opštine Kotor Varoš.

Primjedbe su imali i u grupi građana "Spasimo Vrbanju" koji su se oglasili na društvenim mrežama.

"Ova MHE gradi se u kanjonu rijeke Vrbanje i predstavlja veliku opasnost po eko sistem rijeke. Kanjon Vrbanje je zbog svoje nepristupačnosti stanište ugroženih ribljih vrsta kojima prijeti potpuno istrjebljenje. Takođe lokacija MHE nalazi se pored kamenoloma gdje se vrše miniranja tako da prenošenjem oscilacija na branu može doći do rezonance što bi rezultiralo pucanjem brane i plavljenjem dijelova Kotor Varoša. Treba naglasiti da je Vrbanja planinska bujičava rijeka i njeno pregrađivanje na ovoj lokaciji može da bude veoma opasno, kako za prirodu tako i za društvo." - napisano je na FB stranici grupe "Spasimo Vrbanju".