Jerej Živko Ilić doktorirao teološke nauke

Doktorsku disertaciju pod naslovom Odnos duhovnih i svetovnih vlasti u doba ikonoborstva u Vizantiji jerej Živko Ilić odbranio je 25. oktobra 2018. godine u velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu pred tročlanom komisijom u sastavu: episkop dr Atanasije (Jevtić), profesor emeritus Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (predsedavajući komisiji), protojerej-stavrofor dr Radomir Popović, redovni profesor Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (mentor), dr Radivoj Radić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kandidat jerej Živko Ilić uspešno je proizneo ekspoze u kojem je govorio o teorijskom okviru odnosa Crkve i sveta, odnosno svetovnog i duhovnog, ikonopoštovalačkoj teologiji ikone, zatim o ikonoboračkoj antiteologiji ikone i najposle o vizantijskoj istoriji iz vremena ikonoborstva (726-843).

Posle ekspozea članovi komisije prešli su na pitanja na koja je jerej Živko Ilić odgovarao. Komisija je sa zadovoljstvom konstatovala da je jerej Živko Ilić uspešno odgovorio na sva postavljena pitanja i time stekao naučni naziv doktor teologije sa svim obavezama i pravima propisanim Zakonom o Univerzitetu. Takođe, komisija je jereju Živku Iliću preporučila da svoju odbranjenu doktorsku disertaciju i objavi.

Jerej Živko Ilić rođen je 5. marta 1975. godine u Tuzli, od oca Jove i majke Dragice, rođene Petrović. Osnovnu školu pohađao je u Dubnici i Kalesiji i završio 1990. Iste godine upisao je petorazrednu Bogosloviju Sveta Tri Jerarha u manastiru Krki koju je završio 1995. godine sa odličnim uspehom. Akademske 1995. godine upisao je Duhovnu akademiju Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju (Foči) Univerziteta u Srpskom Sarajevu. U toku osnovnih studija 1998/99. odslužio je vojni rok u Bileći. Diplomirao je 2003. godine pod mentorskim rukovodstvom protođakona dr Pribislava Simića na temu Pokajna disciplina u ranoj Crkvi i savremenoj praksi, sa najvećom ocenom (srednja ocena 8,49). Akademske 2010. godine upisao je doktorske akademske studije (studijski program teologija) na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položio je sve ispite propisane Zakonom (srednja ocena 9,60). Prijavu doktorske disertacije predao je 25. oktobra 2012. godine, a Plan istraživanja doktorske disertacije odbranio je 12. decembra 2013. godine.

Pre rukopoloženja Živko Ilić je vršio katihetsku službu u Kninu, Srbinju (Foča) i Bileći. Kao paroh kotorvaroški katihetsku službu obavljao je Kotor Varoši, Zabrđu, Prisoju, Popovcu, Skatavici. U svojstvu paroha nožičkog katihetsku službu obavljao je Nožičkom, Starom Martincu, Ćukali. 

Za đakona je rukopoložen u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Gustovari na praznik Uspenja Presvete Bogorodice 2003. godine, a za prezvitera u hramu Svetog proroka Ilije u Prijedoru 6. septembra iste godine. Parohijski je sveštenik u Nožičkom. Pre dolaska na tu parohiju nepunih 15 godina službovao je kao paroh u Kotor Varoši. 

Jerej Živko Ilić sa suprugom Bojanom ima ćerke Milicu (2004), Jovanu (2007) i Mariju (2014).

Izvor : www.spc.rs