Vremeplov: Područna osnovna škola u s. Savići, 1969.

Škola u Savićima gdje su išli učenici iz Hrvaćana, Savića i Plitske, daleka 1969. godina, fotografija učiteljica Teodora Momić