U toku izbor izvođača radova za puteve Zabrđe - Novo selo, Donji Obodnik - Dabovci i za sanaciju šetališta

Iako je još prošle godine Skupština opštine Kotor Varoš donijela odluku da se izvrši modernizacija puta u Novom selu poziv za dostavljanje ponuda je raspisan tek ovih dana a radovi će biti izvedeni u periodu oktobar - decembar 2018. godine.

Pored Novog Sela izvešće se radovi i na modernizaciji puta Donji Obodnik - Dabovci i sanirati pješačka staza i fekalna kanalizacija u gradskom središtu opštine a sredstva su obezbijeđena iz kredita Svjetske banke kroz projekat hitnog oporavka od poplava.

"Planirano je da se asfaltira 505 metara puta prema crkvi i groblju u Kukavicama, 560 metara puta u Novom selu u mjesnoj zajednici Zabrđe i sanira pješačka staza i fekalna kanalizacija od Gradskog trga do mosta u Kotoru" - izjavio je Slobodan Gelić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u opštini Kotor Varoš i dodao da će  izvođač radova biti poznat početkom oktobra.