Vremeplov: Čobanica kod kućara negdje na Borjima 1930.