Upozorenje
  • JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 404

Održana redovna sjednica Skupštine opštine Kotor Varoš

Odbornici Skupštine opštine Kotor Varoš usvojili su na današnjoj desetoj redovnoj sjednici Program rada Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Kotor Varoš za ovu godinu. Tokom 2018. godine planirano je kontinuirano raditi analizu socijalnog stanja građana na nivou Opštine Kotor Varoš, raditi na preventivnim aktivnostima koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema i patoloških pojava ali i podsticati usavršavanje i obrazovanje svih zaposlenih radnika u ovoj ustanovi.

Usvojena je i odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Topolje 1“ Kotor Varoš.

Danas je usvojen i izvještaj o radu Javne ustanove „Narodna biblioteka“ Kotor Varoš za prošlu godinu sa finansijskim pokazateljima. Krajem prošle godine ovoj ustanovi odobren je projekat „Izgradnja dječijeg odjeljenja i unaprijeđenje smještaja postojećeg knjižnog fonda“ u okviru granta Sufinansiranje ustanova kulture za 2017. godinu u BiH. Narodnoj biblioteci je po osnovu ovog granta odobren iznos od 30.000,00 KM. Pored radova na adaptaciji prostora ova ustanova će nastaviti provoditi svoje redovne aktivnosti i u ovoj godini.

U informaciji o radu Policijske stanice Kotor Varoš za proteklu godinu konstatovano je da je shodno aktuelnoj bezbjedonosnoj situaciji, Policijska stanica preduzimala mjere i aktivnosti na zaštiti građana i njihove imovine, otkrivanju i suzbijanju kriminaliteta, održavanju stabilnog reda i mira, stvaranju uslova za bezbjedno odvijanje saobraćaja, obezbjeđenju javnih skupova, pružanju asistencija drugim organima, kao i izvršenju svih drugih poslova i zadataka iz nadležnosti rada Službe javne bezbjednosti. Prema riječima komandira Policijske stanice Kotor Varoš, Igora Kovačevića stanje bezbjednosti na području naše opštine u toku protekle godine bilo je na zadoovoljavajućem nivou.